Om


Styrelse:

Ordförande - Gert Svensson

Vice ordförande - Per-Erik Lätth

Sekreterare - Ellinor Fredriksson

Kassör - Stig Rolandsson

Ledamot - Karin Dahlqvist

Suppleant - Viktor Gustafsson

Suppleant - Ester Dahlberg


Kontakt: info@asbyuddehembygd.seÖnskar ni bli medlem

Vänligen sätt in 75kr per person på postgiro 5907-3148

samt uppge namn och adress.