Om

Asby Uddes HembygdsföreningStyrelse:

Ordförande - Gert Svensson

Vice ordförande - Per-Erik Lätth

Sekreterare - Ellinor Fredriksson

Kassör - Stig Rolandsson

Ledamot - Brita Thunberg
Önskar ni bli medlem

Vänligen sätt in 75kr per person på postgiro 5907-3148

samt uppge namn och adress.