Tipspromenader

Asby Uddes HembygdsföreningTipspromenader 2020Med anledning av rådande omständigheter har vi ännu inte beslutat

om det blir några tipspromenader under 2020.


Vi kommer att följa utvecklingen och eventuella tipspromenader kommer att annonseras här samt på anslagstavlor runt om i vår vackra bygd.


Om vi blir tvungna att ställa in tipspromenaderna under 2020 hoppas vi att kunna återkomma 2021.