Torpinventering

Asby Uddes HembygdsföreningTorpinventering


Under 1970-talet genomfördes en studiecirkel där man inventerade gamla torpruiner och grunder på Asby Udde.


De torp som inventerades är:

  • Andersbo under Rockarp
  • Dammstugan under Rockarp
  • Hagstugan under Marek Södergård
  • Hallen under Rockarp
  • Holmstugan under Marek Norrgård
  • Lilla sjöstugan
  • Sjöstugan under Rockarp
  • Thorsmålen under Marek Norrgård
  • Thorsmålen under Rockarp