Torpinventering


Torpinventering


Under 1970-talet genomfördes en studiecirkel där man inventerade gamla torpruiner och grunder på Asby Udde.


De torp som inventerades är:

Andersbo under Rockarp

Dammstugan under Rockarp

Hagstugan under Marek Södergård

Hallen under Rockarp

Holmstugan under Marek Norrgård

Lilla sjöstugan

Sjöstugan under Rockarp

Thorsmålen under Marek Norrgård

Thorsmålen under Rockarp